Kolofon

Vsebine

Vsebine na spletni strani je priskrbelo podjetje Galaksija Trebnje d.o.o.

Izdelava in oblikovanje spletne strani

Spletno stran je izdelala in oblikovala agencija noviSplet.com podjetja Atribut d.o.o.

Fotografije

Galaksija Trebnje d.o.o.